style="text-align: center;">نکته جدیدمن تنها شخصی هستم که می‌دانم از دست دادن 250 میلیون دلار در یک سال... شخصیت انسان را قوام می‌دهد.
"استیوجابز"
style="text-align: center;">نکته جدید  استیو جابز :چیزهای مورد علاقه من در زندگی با پول به دست نمی آیند. کاملا واضح است با ارزش ترین منبعی که همه ما ‌داریم، زمان است.

style="text-align: center;">
نکته جدید بیل گیتس : "نمی‌دانم" را به "هنوز نمی‌دانم" تغییر دهید.
style="text-align: center;">نکته جدیدناراضی ترین مشتریان شما برترین و بهترین منابع برای فراگیری و پیشرفت شما هستند.

بیل گیتس

style="text-align: center;">نکته جدیدنامه تجاری، شعر یا متن ادبی نیست! واضح بنویسید و از تعبیرات استعاری یا جملاتی که تفسیر به رای میشوند اجتناب کنید.
style="text-align: center;">نکته جدیددر نگارش نامه های تجاری دقت نگارش و صداقت کلام، دو اصل انکار ناپذیرند . فراموش نکنید هر آنچه مینوسید در آینده ممکن است مورد استناد قرار گیرد.
style="text-align: center;">نکته جدیددر نگارش نامه های تجاری از جملات منفی صریح فقط وقتی استفاده کنید که قطعا موضوعی را رد میکنید. در موارد تردید، جمله را مثبت بیان کنید مثلا:
"We can't decide until tomorrow"
"We will decide tomorrow."answer
style="text-align: center;">نکته جدیددر نگارش نامه های تجاری بیشتر از ضمیر واضح “I”  استفاده نمایید و از “We”  کمتر استفاده کنید.
style="text-align: center;">
نکته جدیددر نگارش نامه های تجاری حتی الامکان از طرف خودتان سخن بگویید مگر اینکه واقعا از طرف شرکت اظهار نظر میکنید.
style="text-align: center;">نکته جدیددر نگارش نامه های تجاری همیشه به هوش و شعور مخاطب احترام بگذارید و از موضع برابر با وی سخن بگویید.
dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"> 

نکته جدیددر نگارش نامه های تجاری، تنوع ساختار جملات باعث علاقه مندی مخاطب به خواندن نامه شما می شود. ولی لطفا شاعرانه ننویسید!

style="text-align: center;">نکته جدیددر نگارش نامه های تجاری از جملات معلوم استفاده کنید نه از جملات مجهول مثلا:
The report will be sent to you""
"I will send you the report"answer
dir="rtl" style="text-align: center;">نکته جدیددر نگارش نامه های تجاری از فعل و اسم بیشتر استفاده کنید تا از صفت و قید مثلا.
 I definitely believe that the performance will be a very successful one,"
I know the performance will succee
answer
style="text-align: center;">
نکته جدیدتمامی نامه های تجاری به دو هدف نوشته میشوند:
1- انتقال موضوع بطور کامل و مختصر    
2- بیان آنچه انتظار دارید مخاطب انجام دهد.
style="text-align: center;">
نکته جدید در نگارش نامه های تجاری اصل اختصار در نوشتن یک اصل کلیدی برای دیده شدن است!
همیشه پس از نوشتن نامه، نسبت به حذف جملات تکراری اقدام کنید. همیشه چیزی برای حذف هست!

  

Go to top