از آنجاییکه اساتید حاضر در موسسه تخصصی زبان زنگنه  پس از گذراندن مراحل ارزشیابی و آموزشی سخت و دقیق امکان همکاری با این مرکز را پیدا میکنند، شنیده شده که تعدادی از افرادی که امکان گذراندن این آزمونها را نداشته و در نهایت قادر به کسب شرایط همکاری با موسسه تخصصی زبان زنگنه  را نداشته اند، به غلط خود را از اساتید این مرکز معرفی نموده و از حسن شهرت این مجموعه، سوء استفاده می نمایند. لذا زبان آموزان محترم توجه داشته باشند به غیر از لیست حاضر،موسسه تخصصی زبان زنگنه با افراد دیگری چه به عنوان مدرس خصوصی، گروهی، برون سازمانی و یا آنلاین همکاری نداشته و عواقب هرگونه همکاری با افراد سودجو مستقیما با خود زبان آموز خواهد بود.

اساتید منتخب موسسه زبان زنگنه

دکتر ابوالفضل زنگنه
دکتر ابوالفضل زنگنهمدیر و موسس مرکز زبان زنگنه
استاد علی استوار
استاد علی استوارسوپروایزر واحد آیلتس و PTE
استاد احسان فرخ مهر
استاد احسان فرخ مهرسوپروایزر واحد تافل و PTE
استاد امیر برازنده
استاد امیر برازندهسوپروایزر واحد TOEFL و IELTS
استاد رضایی خامنه
استاد رضایی خامنهمدرس برجسته آیلتس
استاد نوشین جهانی
استاد نوشین جهانیمدرس برجسته آیلتس
استاد اشکان معتضدی
استاد اشکان معتضدیمدرس برجسته GRE , GMAT , SAT
استاد مهران گرماسی
استاد مهران گرماسیمدرس برجسته آیلتس
استاد سولماز خانزاده
استاد سولماز خانزادهمدرس برجسته مکالمه محض
استاد مینا برخ
استاد مینا برخمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استادشیرین باقری
استادشیرین باقریمدرس برجسته مکالمه محض
استاد همتی
استاد همتیمدرس برجسته آیلتس
استاد روزبه نبی پور
استاد روزبه نبی پورمدرس برجسته PTE
استاد مرتضی توکلی
استاد مرتضی توکلیمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد قاسمی
استاد قاسمیمدرس برجسته آیلتس و تافل
استاد مدبران
استاد مدبرانمدرس برجسته مکالمه محض
استاد فروغ پاک بین
استاد فروغ پاک بینمدرس برجسته آیلتس
استاد احمد شاهی
استاد احمد شاهیمدرس برجسته آیلتس و تافل
استاد مهرآسا شهسواری
استاد مهرآسا شهسواریمدرس برجسته IELTS
استاد نینا نصیری
استاد نینا نصیریمدرس برجسته مکالمه محض
استاد احسان جباری
استاد احسان جباریمدرس برجسته آیلتس و تافل
استاد حسن عابد
استاد حسن عابدمدرس برجسته مکالمه محض
استاد پویا اردستانی
استاد پویا اردستانیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد حسین ده حقی
استاد حسین ده حقیمدرس برجسته آیلتس
استاد مینا آگاهی
استاد مینا آگاهیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد جاسبی
استاد جاسبیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد سپیده روحانی
استاد سپیده روحانیمدرس برجسته IELTS
استاد سارا رحیمی
استاد سارا رحیمیمدرس برجسته آیلتس
استاد احسان حبیبیان
استاد احسان حبیبیانمدرس برجسته آیلتس
استاد نجلا میرفخرایی
استاد نجلا میرفخراییمدرس برجسته مکالمه محض
استاد شیما میرموسی
استاد شیما میرموسیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد مجید بیات
استاد مجید بیاتمدرس برجسته مکالمه محض و آیلتس
استاد وحید حیدری
استاد وحید حیدریمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استادامید زارع
استادامید زارعمدرس برجسته مکالمه محض
دکتر محمدعلی پور
دکتر محمدعلی پورمدرس ریاضیات GRE , GMAT , SAT
استاد فروزان نکویی
استاد فروزان نکوییمدرس برجسته مکالمه محض
استاد محدثه نیک آذر
استاد محدثه نیک آذرمدرس برجسته مکالمه محض
استاد برهان فتاحیان
استاد برهان فتاحیانمدرس برجسته آیلتس
استاد شادی همایون فر
استاد شادی همایون فرمدرس برجسته مکالمه محض
استادامیر حسام حسن زاده
استادامیر حسام حسن زادهمدرس برجسته مکالمه محض و آیلتس
استاد مهدی اصلی
استاد مهدی اصلیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد سعید رودخانه
استاد سعید رودخانهمدرس برجسته مکالمه محض
استاد حسن میرمنصف
استاد حسن میرمنصفمدرس برجسته آیلتس
استاد هومن عسگری
استاد هومن عسگریمدرس برجسته آیلتس و تافل
استاد علی درخشان
استاد علی درخشانمدرس برجسته مکالمه محض
استادکیارش پورنعمتی
استادکیارش پورنعمتیمدرس برجسته مکالمه محض و آیلتس
استاد الهه میر مهدی زاده
استاد الهه میر مهدی زادهمدرس برجسته آیلتس
استاد محمد رضا سیاحی نژاد
استاد محمد رضا سیاحی نژادمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد محمد متین کاویانی
استاد محمد متین کاویانیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد ایمان عزت فر
استاد ایمان عزت فرمدرس برجسته مکالمه محض
استاد سپیده سینایی
استاد سپیده سیناییمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض

  

Go to top