به بخش مقالات آموزشی موسسه زنگنه خوش آمدید

This is some blog description about this site

SOP : نکات حیاتی برای نوشتن انگیزه نامه یا SOP

SOP : نکات حیاتی برای نوشتن انگیزه نامه یا SOP

نکات حیاتی برای نوشتن SOP

 هنگام آماده کردن اظهارات شخصی که به اطلاعات مهمی درباره‌ی پیشرفت شغلی نیاز داره، خیلی از متقاضیان دوست دارن درباره‌ی مهارت‌هاشون به ترتیب زمانی صحبت کنن. اگرچه سادگی این روش اون رو جذاب می‌کنه، ما شما رو تشویق می‌کنیم تا جایگزینی برای نشان دادن تازه‌ترین و بالقوه‌ترین مهارت‌هاتون پیدا کنین. با انتخاب این رویکرد جایگزین، می‌تونین تمرکز خواننده‌ی خود رو سریع‌تر جلب و خطر گم شدن در میان متقاضیان مشابه خودتون رو کاهش بدین.

یک تحلیل‌گر نرم‌افزاری رو در نظر بگیرین که الان مدیر پروژه‌ایه که بودجه‌ای رو مدیریت و تیمی از 20 برنامه‌نویس رو هدایت می‌کنه و در عین حال یک تحلیل‌گر سرمایه‌گذاری در بانک رو در نظر بگیرین که الان سه ساله توی یک شرکت کار میکنه و برای کار مستقیم با یک CFO به خارج از کشور فرستاده شده:

مدیر پروژه:

Chronological: “Joining ABC Technology as a software programmer, I…”

Reverse: “Scrutinizing my plan one last time, I waited to present my team’s $3.7M proposal to our client…”

تحلیل‌گر سرمایه‌گذاری در بانک:

Chronological: “As an investment banking analyst at Deutsche Bank, I started…”

Reverse: “Arriving in Taipei, I was admittedly nervous to finally meet the CFO of XYZ Co. and lead my firm’s due diligence process…”

در این مثال‌ها، متقاضیان بلافاصله توانایی‌های برجسته‌شون رو عرضه می‌کنن و خواننده رو به هیجان داستان‌هاشون پرتاب می‌کنن. اگرچه این نوع مقدمه‌ی معکوس "All Purpose" نیست، می‌تونه یه گزینه‌ی محتمل تو خیلی از موقعیت‌ها باشه. تو انتخاب این رویکرد، متقاضی باید بتونه به‌راحتی بعدها تو اون Essay به لحظات اولیه‌ی شغلش برگرده- وظیفه‌ای که به خلاقیت و مهارت نیاز داره.

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
3345 بازدید
0 نظر

مقالات SAT:نکات کلیدی در رایتینگ آزمون SAT

مقالات SAT:نکات کلیدی در رایتینگ آزمون SAT

 


نكات كليدي در مورد بخش انشاء آزمون SAT

بخش انشاء در آزمون SAT اختياري مي باشد ولي با توجه به اينكه برخي دانشگاهها پذيرش را منوط به ارايه نمره آزمون كامل ميدانند و همچنين دانشجويان ممكن است با تغيير سياست هاي دانشگاهها و يا انتقال به دانشگاهي ديگر مواجه شوند، توصيه مي شود كه اين بخش بصورت جدي مورد توجه قرار گيرد و زبان آموزان، بخش انشاء را در رزومه زباني خود نيز داشته باشند.
در اين پُست به نكات كليدي كه براي نگارش بخش انشاء مورد نياز مي باشد مي پردازيم:
ارزيابي اين بخش بر اساس ٣ عامل صورت مي پذيرد: درك مطلب (Comprehension)، تحليل متن (Analysis) و نگارش (Writing). به هر يك از اين عوامل، نمره اي از ١ تا ٤ تخصيص داده مي شود و در نهايت ميانگين نمره نهايي نمره اي از ١ تا ٤ خواهد بود. با توجه به اينكه دو مصحح بصورت جداگانه، انشاء زبان آموزان را تصحيح مي كنند، نهايتا نمره نهايي كه در كارنامه گزارش خواهد شد نمره اي از ٢ تا ٨ خواهد بود. اين نمره بصورت مجزا جدا از نمره هاي بخش هاي رياضي و زباني گزارش خواهد شد. همچنين به منظور مقايسه عملكرد زبان آموز با نمره ساير داوطلبين، گزارش درصدي (Percentile) نيز بهمراه نمره عددي انشاء، گزارش مي شود تا عملكرد داوطلب در مقام مقايسه با سايرين نيز مورد ارزيابي قرار بگيرد. بطور معمول نمرات ٥.٥ يا ٦ نمرات قابل قبولي براي اكثر دانشگاهها محسوب مي شود.

از نظر ساختاري، اين بخش با يك متن آغاز مي شود كه در آن نويسنده ادعايي مطرح ميكند و تلاش ميكند كه با استفاده از شواهدي (مثال، آمار ارقام، اشاره به مطالعات، تاريخچه و يا نقل قول)، استدلال و برهان (اعمال قاعده اي كلي به موردي خاص، و استنباط قاعده اي كلي از موردي خاص و يا استفاده از منطق) و همچنين برخي آرايه هاي ادبي (برانگيختن احساسات خواننده، انتخاب كلمات با بار معنايي خاص، تكرار يك كلمه و يا ايده بمنظور جلب توجه خواننده، و يا استفاده از كنايه و تلميح و اغراق) خواننده را متقاعد به پذيرش موضع خود كند و خواننده (ممتحن) مي بايست با درك تحليلي متن و عناصر به كار برده شده در آن، ادعاي نويسنده و قدرت ابزار كاربردي نويسنده را براي نيل به مقصود، مورد بررسي قرار دهد. به عبارت ديگر، زبان آموز صرفا تحليل و نقد خود را از متن بيان مي دارد بدون آنكه نظر شخصي خود را دخيل كند.آنچه كه در بخش انشاء بسيار حائز اهميت است اين است كه در همه متوني كه براي تحليل داده مي شود سه عامل شاهد (Evidence)، استدلال (Reasoning) و آرايه هاي ادبي (Stylistic Elements) ميبايست مورد بررسي قرار گيرند و زبان آموز بايد با علم بر اين ابزارها و تشخيص صحيح آنها، متن را مورد نقد قرار دهد. همچنين شايان ذكر است كه در همه اين متون، متن به گونه اي طراحي شده كه نويسنده متن در ترغيب خواننده براي دستيابي به هدف خود موفق بوده و زبان آموز صرفا مي بايست علل موفقيت نويسنده (ابزارها) را تشخيص دهد و بررسي كند نه اينكه نقاط ضعف احتمالي متن و يا راههاي بهبود آن ضعف ها بيان كند.


حالا كه با كليات بخش انشاء آشنا شديم، به تفصيل به بررسي نكات كليدي اين بخش مي پردازيم:
١. به منظور استفاده بهينه از زمان نگارش، زبان آموز مي بايست با دستورالعمل نگارش در ابتدا و انتهاي متن (Prompt) آشنا باشد و زماني را به خواندن آن اختصاص ندهد. همه prompt ها قطعا از ممتحن ميخواهند كه با استعانت از ابزارهاي شاهد، استدلال و آرايه هاي ادبي، موضع نويسنده را مورد بررسي قرار دهند. در ذيل نمونه اي از يك prompt را مي بينيم كه پيش از متن اشاره مي شود:


As you read the passage below, consider how Christopher Hitchens uses
• evidence such as facts or examples to support claims
• reasoning to develop ideas and connect claims and evidence
• stylistic or persuasive elements, such as word choice or appeals to emotions, to add power to the ideas expressed.

و نمونه اي از يك prompt كه در انتهاي متن قرار ميگيرد:


Write an essay in which you explain how Christopher Hitchens builds an argument to persuade his audience that the original Parthenon sculptures should be returned to Greece. In your essay, analyze how Hitchens uses one or more of the features listed in the box above (or features of your own choice) to strengthen the logic and persuasiveness of his argument. Be sure that your analysis focuses on the most relevant features of the passage.
Your essay should not explain you agree with Hitchens's claims, but rather explain how Hitchens builds an argument to persuade his audience.


٢. زمان اختصاص داده شده به بخش انشاء ٥٠ دقيقه مي باشد. زبان آموز بهتر است ٢٠ دقيقه از اين زمان را صرف خواندن متن و ٣٠ دقيقه را صرف نگارش تحليل خود از متن نمايد. در ابتدا میبايست متن را يكبار با سرعت متوسط خواند (Skimming) و ايده اصلي متن يا ثقل متن (Main Idea) را استخراج كرد چرا كه هرآنچه كه در بخش تحليل مينويسم بايد به ايده اصلي متن مربوط باشد. 

٣. در حاليكه متن را ميخوانيم، بايد به دنبال شاهد (Ethos)، استدلال (Logos)، و آرايه هاي ادبي (Pathos) نيز باشيم.


٤. چنانچه احساس كرديد كه بار اول، متن را بخوبي درك نكرديد مي بايست دوباره متن را بخوانيد تا اطمينان حاصل كنيد كه به اندازه كافي ايده اصلي و ايده هاي حامي ايده اصلي را درك كرده ايد. در نظر داشته باشيد كه ١/٣نمره شما مربوط به درك مطلب مي شود.


٥. پاراگراف اول (Introduction) در واقع بيان ايده اصلي متن و بازگويي prompt خواهد بود. به عبارت ديگر، در اين پاراگراف، بايد اشاره كرد كه نويسنده چه مقصودي دارد و چگونه مقصود خود را از طريق شاهد، استدلال و آرايه هاي ادبي منتقل ميكند. در ذيل نمونه يك پاراگراف مقدمه را مي بينيم:


In response to our current world's dependence on artificial light, Paul Bogard resorts to his article "Let there be dark" to reason that natural darkness ought to be endeared. In order to present a compelling argument, he utilizes a personal anecdote, allusions to art and history, and rhetorical questions.


٦. پاراگراف هاي بدنه (Body) حتما مشتمل بر سه پاراگراف خواهد بود كه به ترتيب ابزارهاي نويسنده را مشتمل بر شواهد، استدلال و برهان و آرايه ها را مورد بررسي قرار ميدهند.


٧. زمانيكه به شواهد اشاره مي كنيم، حتما بايد بيان كنيم كه چگونه شواهد استخراج شده از متن به ايده اصلي (Central Claim) ذكر شده در متن مربوط مي باشد.


٨. به مسايل جزئي نمي پردازيم. ايده اصلي را با ذكر يك يا دو مثال بيان مي كنيم و بيشتر محور صحبت را بر تحليل خود از آنها و همچنين ارتباط آن مثالها، شواهد و يا آرايه ها با مضمون مورد نظر نويسنده را بررسي ميكنيم.


در ذيل، يكي از پاراگراف هاي بدنه را مي بينيم:

Bogard uses an anecdote to start off his article. He recounts a time when a summer was spent on Minnesota lake where there was woods engulfed with absolute darkness. By reference to this story, he wishes to remind the readers of a time when they assembled together without artificial light. In fact, by reminiscing those memories, he strives to enliven the potential beauty and enchantment that shere darkness can possess. In fact, the recounting of a personal anecdote furnishes the readers with first-hand encounterswith treasured value of darkness and paves the ground to give credence to author's claim on the irresistibility of natural darkness. 

٩. پاراگراف پاياني (Conclusion)، بازگويي پاراگراف اول (Introduction) خواهد بود.


١٠. هيچگاه نظر شخصي يا احساس خود را در مورد مصاديق ذكر شده توسط نويسنده متن نمي گوييم. حتي چنانچه احساس كنيم ابزارهاي قدرتمند و متقاعدكننده اي در متن ذكر شده، نظر خود و يا احساس خود را راجع به آنها نمي گوييم بلكه صرفا نشان ميدهيم كه چگونه نويسنده توانسته با استفاده از آنها، خواننده را متقاعد به پذيرش موضع خود كند.


١١. حتي الامكان از اشاره مستقيم به متن اجتناب كنيد و گاها با هدف تاثيرگذاري بيشتر، نويسنده را نقل قول كنيد. اساسا منظور خود را با بازگويي ايده نويسنده (Paraphrasing) بيان كنيد.
١٢. اِلمان هاي نگارشي و آرايه هاي ادبي معمول را بشناسيد. برخي از معمول ترين آنها شامل موارد ذيل مي باشد:

Irony, Allusion, Pun, Hyperbole, Metaphor, Simile, Personification, Sarcasm, Paradox, Repetition, Rhetorical questions and Symbol


١٣. رابطه اي مستقيم بين تعداد كلمات و نمره بخش انشاء وجود دارد. به عبارت ديگر، انشاء هاي طولاني تر در صورت رعايت موارد مهم مربوطه كه در بالا ذكر شد نمره اي بالاتر خواهند گرفت.

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
3796 بازدید
0 نظر

مقالات SAT:بررسي پركاربردترين صنايع ادبي در بخش انشاء آزمون SAT

مقالات SAT:بررسي پركاربردترين صنايع ادبي در بخش انشاء آزمون SAT

 

بررسي پركاربردترين صنايع ادبي در بخش انشاء آزمون SAT:

در بخش انشاء نويسي آزمون SAT، زبان آموز مي بايست نشان دهد كه چگونه نويسنده، بمنظور دستيابي به هدف مورد نظر خود، با استفاده از ابزارهاي مختلف سعي دارد كه خواننده را با خود همراه كند تا موضع وي را بپذيرد. بدين منظور نويسنده از ابزار مختلفي مانند شاهد (Evidence)، استدلال (Reasoning) و صنايع ادبي (Stylistic Elements) استفاده مي كند. در اين پست، به برخي از مهمترين و پركاربردترين صنايع ادبي واقع در متون SAT مي پردازيم.

١. كنايه (Irony): صنعت ادبي است كه در آن مفهوم رويدادها با آن مفهومي كه در ظاهر به نظر مي رسد متفاوت است:

Thanks for the ticket, officer! You just made my day!!

٢. تلميح (Allusion): صنعت ادبي است كه در آن نويسنده در ضمن نوشتار خود به داستان يا مثل معروفي اشاره مي كند:

His poems alludes to classical literature a lot.

٣. اغراق (Hyperbole): صنعت ادبي است كه در آن ويژگي ها به گونه اي غيرواقعي بيان مي شود:

I'm so hungry I can eat a horse.

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
1833 بازدید
0 نظر

مقالات SAT:انواع سوالات ريدينگ در آزمون SAT

مقالات SAT:انواع سوالات ريدينگ در آزمون SAT

انواع سوالات ريدينگ در آزمون SAT

با توجه به اين مهم كه بخش درك مطلب آزمون SAT اساسا Evidence-Based Reading ميباشد، مهمترين استراتژي در اين بخش، اسكن كردن متن به منظور پيدا كردن شاهد يا همان evidence براي گزينه مورد نظر ميباشد. 
همچنين، با عنايت به اينكه متون آزمون SAT، از درجه سختي قابل توجهي در زمينه واژگان برخوردار هستند، زبان آموزان مي بايست درك واژگاني خود را به طور قابل ملاحظه اي افزايش دهند. لازم به ذكر است كه جدا از متون پيچيده، بعضا سوالات نيز حاوي لغات مشكلي مي باشند كه عدم آشنايي با آنها مي تواند منجر به عدم پاسخ دهي صحيح شود. 
در اين پست، با انواع سوالات اين آزمون در بخش درك مطلب آشنا ميشويم و به بررسي 
استراتژي هاي مربوطه براي پاسخگويي به انواع اين سوالات مي پردازيم.

انواع سوالات آزمون SAT در بخش Reading:

١. سوالات Factual: اين گونه سوالات معمولا با كلمات پرسشي يا به اصلاح wh-word ها آغاز ميشوند كه ماهيتا ممكن است راجع به ايده اصلي متن (Main Idea) و يا جزييات ذكر شده درمتن (Supporting Idea) باشند. در صورتيكه ايده اصلي مد نظر باشد، زبان آموز بهتر است ابتدا متن را skim كند تا درك كلي از فحواي متن حاصل شود. بدين منظور خطوط اوليه هرپاراگراف و بعضا خطوط آخر همان پاراگراف بهتر است مرور شود. 

نكته: در متون داستاني يا روايي كه بعضا تفكيك پاراگرافي مشخص نيست، سير تحول داستان ميبايست مرور شود و با نگاهي كلي و سريع ميبايست ايده اصلي متن را درك كرد. 
در صورتيكه جزييات يا همان suppoting idea مد نظر باشد، ابتدا بايد با اسكن متن، خط يا خطوط مورد نظر را پيدا كرد (شاهد) و سپس رابطه بين آنچه كه در متن ذكر شده و گزينه مورد نظررا تعيين كرد. در سوالات factual معمولا اين رابطه، يك رابطه مستقيم و خطي ميباشد بدين معني كه گزينه مورد نظر معمولا paraphrase و يا بازگويي ايده اي است كه در متن ذكر شده است هر چند گاها ممكن است اين رابطه به صورت خطي مطرح نشود و گزينه مورد نظر، درك ضمني يا استنباطي ايده ذكر شده در متن باشد. چنانچه چنين رابطه اي مد نظر باشد، معمولا درك ضمني اوليه يا superficial conclusion مد نظر خواهد بود چراكه سوالاتي كه به دنبال درك عميق تر مطلب ميباشند، اساسا تحت عنوان سوالات Inference در اين آزمون مطرح مي شوند.

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
8975 بازدید
0 نظر

مقالات SAT:چگونه برای آزمون SAT ثبت نام کنم؟

مقالات SAT:چگونه برای آزمون SAT ثبت نام کنم؟

چگونه برای آزمون SAT ثبت نام کنم؟

ثبت نام برای آزمون SAT علی رغم ساده به نظر رسیدن، دارای سختی های خاص خودش میباشد و باید توجه داشت که در فرایند ثبت نام، بخشهایی دارای اهمیت حیاتی بوده که باید با دقت فراوان

پر شوند و بخشهایی دیگر علی رغم زمان گیر بودن اهمیت چندانی ندارند و میتوان از آنها گذشت!

در این مقاله با کمک تصاویر مرحله به مرحله، ثبت نام آزمون SAT آموزش داده خواهد شد.

راهنمای مرحله به مرحله ثبت نام آزمون SAT

1: ابتدا باید به صفحه اصلی سایت collegeboard.org  رفته روی کلمه Register  در بالای صفحه سمت راست کلیک کنید. جهت ورود به این صفحه اینجا را کلیک کنید. در این مرحله باید یک

حساب کاربری برای خود بسازید.

Screenshot 113

2: پس از ایجاد حساب کاربری و ورود به حساب خود با صفحه زیر مواجه میشوید و در این بخش College Board  به شما خواهد گفت که مراحل ثبت نام بین 30 تا 40 دقیقه طول خواهد کشید!

البته ما در زمان کوتاهتری این کار را انجام خواهیم داد. برای ادامه مراحل ثبت نام دکمه ادامه را بزنید

Screenshot 114

3: در این مرحله بخش پرسشنامه طولانی شروع میشود.بعضی از این قسمت ها مهم و بعضی کم اهمیت تر میباشند که ما مرحله به مرحله به شما این موضوع را تذکر خواهیم داد.

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
2302 بازدید
1 نظر

  

Go to top
0
Shares